Navigácia

Zoznam tried

Názov
prvá Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kucharová
Učebňa 1.A
druhá Triedny učiteľ PaedDr. Magdaléna Šeligová
Učebňa 2.A
tretia Triedny učiteľ PaedDr. Marcela Labudíková
Učebňa 3. A
štvrtá Triedny učiteľ Mgr. Anna Klobucká
Učebňa 4.A

© aScAgenda 2019.0.1137 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Divinka
    Divinka 84, 013 31 Žilina
  • základná škola: 041/5620394
    materská škola: 0918 280 365
    školská jedáleň: 041/5621568
    zubná ambulancia: 041/5626864