Navigácia

Štvrtok 13. 12. 2018

Statistics

Počet návštev: 362949

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

 

 

 • Vianočná besiedka
  19. 12. 2018

  Dňa 19.12.2018 (streda) o 15:00 hod. sa uskutoční vianočná besiedka. Žiaci si pre Vás pripravili krásny program. Tešíme sa na Vás!

 • 17. 12. 2018

  Dňa 17. decembra 2018 (pondelok) v ćase od 7:35-12:00 hod. sa uskutočnia vianočné tvorivé dielne. Budeme radi, ak sa čo najviac rodičov a priateľov školy a Vianoc, zapojí do tejto školskej akcie. So sebou si okrem dobrej nálady prineste tvorivý nápad a materiál. Tešíme sa na vás!

  Pozn.: Tento deň neprebieha klasické vyučovanie, žiaci prídu bez učebníc!☃❄️🌬🌨

 • Vianočný galaprogram - Lentilky
  10. 12. 2018

  Dňa 10. 12. 2018 (pondelok) sa naši žiaci zúčastnili vianočného programu tanečnej skupiny Lentilky v Žiline.

  Videli sme tanečnú exhibíciu na motívy baletu Luskáčik, autora P.I. Čajkovského.

 • Rozvrh_hodin.docx​​​​​​​​​​​​​​

  Rozvrh hodín sa môže v priebehu septembra zmeniť.

 • Zbery v školskom roku 2018/2019

  Zber starého papiera: prosíme rodičov, aby papier pevne viazali do balíkov, nie do igelitových tašiek

  Zber drobného elektroodpadu ( batérie, PC myši, PC batérie,.... )

  Zber hliníkových potravinových obalov: obaly musia byť umyté

  - patria sem napr. hliníkové viečka z jogurtov, masla, tvarohu, tresky, plechovky z nápojov, alobal.....

  - obal, ktorý pomačkáte a nedrží tvar, nie je hliník

  - bližšie informácie získate na www.prealina.sk

 • Prijímanie žiadostí do materskej školy

  Prijímanie žiadostí o prijatie do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne

  od 2. mája 2018 do 31. mája 2018

  Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa povinne predloží:

  - písomnú žiadosť o prijatie do MŠ - tlačivo poskytne:

  • riaditeľstvo školy na stránke školy: www.zssmsdivinka.edupage.org ( v tlačivách na stiahnutie)
  • zástupkyňa pre MŠ v budove MŠ

  - potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa ( od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Divinka
  Divinka 84, 013 31 Žilina
 • základná škola: 041/5620394
  materská škola: 0918 280 365
  školská jedáleň: 041/5621568
  zubná ambulancia: 041/5626864