Navigácia

Sobota 21. 4. 2018

Statistics

Počet návštev: 297144

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

 

 

 • 20. 4. 2018

  Do galérie Apríl - mesiac ochrany prírody boli pridané fotografie.

 • 7. 4. 2018

  Naša ZŠ organizuje v termíne 25. máj 2018 (piatok) školský výlet do Vysokých Tatier. Predpokladaná cena 27,-€ zahŕňa autobusovú prepravu, obojsmerný lístok na lanovku (Hrebienok), vstupy do Múzea TANAP-u (fauna a flóra) a poistenie. Návratku vypísať a zakrúžkovať účasť alebo neúčasť na tejto školskej akcii najneskôr do 13. apríla, aby sme sa vedeli zariadiť ohľadom počtu autobusov. Ďakujeme!

 • 6. 4. 2018

  Slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2018/2019 sa uskutoční

  6. apríla 2018

  od 13,30 hod. do 17,00 hod.

  v budove ZŠ Divinka


  So sebou si prineste:

  - občiansky preukaz

  - rodný list dieťaťa

  - 11 eur ( súbor predpisových zošitov, pracovné zošity na matematiku )

  - v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom znevýhodnení


  V prípade nevyhovujúceho termínu kontaktujte riaditeľstvo ZŠ na tel. 041/5620394 alebo email zssmsdivinka@centrum.sk.

  Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia šiesty rok do konca augusta 2018.

 • Školská jedáleň oznamuje rodičom, že podľa novej evidencie odvodov stravného musia byť šeky za stravu vyplatené do 3 dní po ich obdržaní.

  Šeky na stravu sa budú vydávať vždy na mesiac dopredu, nakoľko dieťa musí mať zaplatenú stravu ešte predtým ako začne mesačné stravovacie obdobie( napr. apríl musí mať zaplatený do konca marca). Približne okolo 20. dňa v mesiaci sú šeky spracované a vydané a termín splatnosti je do posledného dňa v mesiaci. V prípade opakovaného neakceptovania včasnej platby budeme nútení dieťaťu neposkytnúť stravu !

 • Prijímanie žiadostí o prijatie do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne

  od 2. mája 2018 do 31. mája 2018

  Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa povinne predloží:

  - písomnú žiadosť o prijatie do MŠ - tlačivo poskytne:

  • riaditeľstvo školy na stránke školy: www.zssmsdivinka.edupage.org ( v tlačivách na stiahnutie)
  • zástupkyňa pre MŠ v budove MŠ

  - potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa ( od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,

 • Zber starého papiera: prosíme rodičov, aby papier pevne viazali do balíkov, nie do igelitových tašiek

  Zber drobného elektroodpadu ( batérie, PC myši,  PC batérie,.... )

  Zber hliníkových potravinových obalov: obaly musia byť umyté

                - patria sem napr. hliníkové viečka z jogurtov, masla, tvarohu, tresky, plechovky z nápojov, alobal..... 

                 - obal, ktorý pomačkáte a nedrží tvar, nie je hliník

                 - bližšie informácie získate na www.prealina.sk                                                                                                       

 • 30. 8. 2017   1. 2. 3. 4. 5.

  Rozvrh hodín pre jednotlivé ročníky na školský rok 2017/18

  ( v priebehu septembra sa môže RH zmeniť)

   

  Rozvrh hodín 1.A

  PO MAT SJL SJL PVO   UT SJL SJL MAT VYV VYV ST MAT SJL SJL PVO TSV ŠT SJL SJL MAT HUV   MAT MAT NBV SJL TSV  

   

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Divinka
  Divinka 84, 013 31 Žilina
 • základná škola: 041/5620394
  materská škola: 0918 280 365
  školská jedáleň: 041/5621568
  zubná ambulancia: 041/5626864