Navigácia

Piatok 17. 8. 2018

Statistics

Počet návštev: 323298

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

 

 

 • Zbery v školskom roku 2018/2019

  Zber starého papiera: prosíme rodičov, aby papier pevne viazali do balíkov, nie do igelitových tašiek

  Zber drobného elektroodpadu ( batérie, PC myši, PC batérie,.... )

  Zber hliníkových potravinových obalov: obaly musia byť umyté

  - patria sem napr. hliníkové viečka z jogurtov, masla, tvarohu, tresky, plechovky z nápojov, alobal.....

  - obal, ktorý pomačkáte a nedrží tvar, nie je hliník

  - bližšie informácie získate na www.prealina.sk

 • Oznam školskej jedálne

  Školská jedáleň oznamuje rodičom, že podľa novej evidencie odvodov stravného musia byť šeky za stravu vyplatené do 3 dní po ich obdržaní.

  Šeky na stravu sa vydávajú vždy na mesiac dopredu, nakoľko dieťa musí mať zaplatenú stravu ešte predtým ako začne mesačné stravovacie obdobie( napr. apríl musí mať zaplatený do konca marca). Približne okolo 20. dňa v mesiaci sú šeky spracované a vydané a termín splatnosti je do posledného dňa v mesiaci. V prípade opakovaného neakceptovania včasnej platby budeme nútení dieťaťu neposkytnúť stravu !

 • 30. 8. 2017   1. 2. 3. 4. 5.

  Rozvrh hodín pre jednotlivé ročníky na školský rok 2017/18

  ( v priebehu septembra sa môže RH zmeniť)

   

  Rozvrh hodín 1.A

  PO MAT SJL SJL PVO   UT SJL SJL MAT VYV VYV ST MAT SJL SJL PVO TSV ŠT SJL SJL MAT HUV   MAT MAT NBV SJL TSV  

   

   
 • Prijímanie žiadostí do materskej školy

  Prijímanie žiadostí o prijatie do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne

  od 2. mája 2018 do 31. mája 2018

  Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa povinne predloží:

  - písomnú žiadosť o prijatie do MŠ - tlačivo poskytne:

  • riaditeľstvo školy na stránke školy: www.zssmsdivinka.edupage.org ( v tlačivách na stiahnutie)
  • zástupkyňa pre MŠ v budove MŠ

  - potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa ( od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Divinka
  Divinka 84, 013 31 Žilina
 • základná škola: 041/5620394
  materská škola: 0918 280 365
  školská jedáleň: 041/5621568
  zubná ambulancia: 041/5626864