Navigácia

 • Školský klub detí

  Do galérie Školský klub detí boli pridané fotografie.

   

  Naše vystúpenie pre dôchodcov - Kultúrny dom Lalinok

   

 • Deň jablka

  Deň jablka
  18. 10. 2018

  Dňa 22. októbra 2018 (pondelok) je Deň jablka.

  Prines si na desiatu sladučké jabĺčko a obleč si červené tričko!

 • HALLOWEEN V ŠKOLE

  HALLOWEEN V ŠKOLE

  Dňa 29. októbra 2018 (pondelok) ovládnu našu školu hrôzostrašné tekvice - Jack O´Lantern,  ježibaby, strašidlá, kostry, pavúky, vampíry, netopiere, čierne mačky a iná háveď! :-)

  Obleč sa aj TY do podobnej masky!

  Zažiješ vyučovanie plné strachu, hrôzy a napäťia! :-)

   

   

 • Október - mesiac úcty k starším

  Október - mesiac úcty k starším
  17. 10. 2018

  Dňa 17. Októbra 2018 sme spríjemnili našim starým rodičom nielen deň, ale najmä jeseň života. 

  Predviedli sme kultúrny program a vyčarili im úsmev na perách.

  Aj takýmto spôsobom dávame najavo, že sú pre nás dôležití. 

  Dúfame, že sa v takomto hojnom počte zídeme aj o rok.

  Milí starí rodičia, želáme Vám veľa zdravia, spokojnosti a radosti zo života!

  Vaši školáci zo ZŠ Divinka

 • Projekt: Adoptuj si kravičku

  Projekt: Adoptuj si kravičku
  15. 10. 2018

   Tak ako po minulé dva roky sa aj tento školský rok 

  žiaci tretieho ročníka aktívne zapájajú do projektu:

  Adoptuj si kravičku!

  A už je to tu!

  Máme adoptovanú prvú kravičku Rysuľku!

  Chovajú ju na farme v obci Novoť.

  Pozor!!!

  Dnes nám do rodiny pribudla aj kravička Stračena.

  Starajú sa o ňu v Lokci. 

  Naše rady rozšírila aj kravička Bleduľka a Cecilka.

  Pokračujeme ďalej v adopcii Fliačika.

  Ako na to?

  www.adoptujkravicku.sk

  email: zsdivinka-tretiaci@centrum.sk

  meno: zsdivinka-tretiaci

  heslo: tretiaci123

 • Projekt: Záložka do knihy spája školy

  Projekt: Záložka do knihy spája školy
  15. 10. 2018

  Do galérie Projekt: Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

  V mesiacoch september - október 2018 sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu pod názvom:

  Záložka do knihy spája školy.

  Našou partnerskou školou je ZŠ s MŠ Holubov, ČR.

  Žiaci ZŠ Divinka sa s vervou pustili do vyrábania všakovakých pestrofarebných záložiek, kde dominuje tématika:

  hrady, zámky, rozprávky a povesti o nich, panovníci, hrdinovia minulosti a podobne.

  Veríme, že naše výtvory potešia žiakov

  zo ZŠ s MŠ Holubov 40, Česká republika.

  Budeme radi, ak im spríjemnia chvíle v spoločnosti peknej knihy.

  Už sa tešíme na záložky od nich.

  Riadime sa heslom: "Čítam rád, kniha je môj kamarát!!"

 • Vyhliadková veža Dubeň - Túlavé topánky

  Vyhliadková veža Dubeň - Túlavé topánky
  13. 10. 2018

  Do galérie Vyhliadková veža Dubeň - Túlavé topánky boli pridané fotografie.

  Dňa 13. októbra sme sa s turistickým krúžkom Túlavé topánky zatúlali až na vyhliadkovú vežu Dubeň.  Absolvovali sme dve turistické trasy.

  Cestou tam sme išli po kratšej červenej značke zo smeru: Budatín-Dubeň.

  Cestou späť sme nasledovali zelenú značku  dlhšej trasy: Dubeň-Zádubnie-Budatín. 

  Kochali sme sa krásnou jesennou prírodou, výhľadom na panorámu Žiliny a okolitých obcí.

  Počasie nám prialo, i keď sme sa ráno predierali hmlou.

  Nakoniec sme boli odmenení úžasným slnečným počasím.

  Bolo nám príjemne a veselo!

  Už sa tešíme na ďalší turistický zážitok!

  Športu zdar a turistike zvlášť! :-)

   

 • ROZVRH hodín 2018/2019

  Rozvrh_hodin.docx​​​​​​​​​​​​​​

  Rozvrh hodín sa môže v priebehu septembra zmeniť.

 • Zbery v školskom roku 2018/2019

  Zbery v školskom roku 2018/2019

  Zber starého papiera: prosíme rodičov, aby papier pevne viazali do balíkov, nie do igelitových tašiek

  Zber drobného elektroodpadu ( batérie, PC myši,  PC batérie,.... )

  Zber hliníkových potravinových obalov: obaly musia byť umyté

                - patria sem napr. hliníkové viečka z jogurtov, masla, tvarohu, tresky, plechovky z nápojov, alobal..... 

                 - obal, ktorý pomačkáte a nedrží tvar, nie je hliník

                 - bližšie informácie získate na www.prealina.sk                                                                                                       

   

 • Oznam školskej jedálne

  Oznam školskej jedálne

  Školská jedáleň oznamuje rodičom, že podľa novej evidencie odvodov stravného musia byť šeky za stravu vyplatené do 3 dní po ich obdržaní.

  Šeky na stravu sa  vydávajú vždy na mesiac dopredu, nakoľko dieťa musí mať zaplatenú stravu ešte predtým ako začne mesačné stravovacie obdobie( napr. apríl musí mať zaplatený do konca marca). Približne okolo 20. dňa v mesiaci sú šeky spracované a vydané a termín splatnosti je do posledného dňa v mesiaci. V prípade opakovaného neakceptovania včasnej platby budeme nútení dieťaťu neposkytnúť stravu !

  Odhlásené obedy sa odrátavajú od 20. do 20. až v ďalšom mesiaci ( napr. chýbanie v čase od 20.3. do 20.4. sa odráta v šeku na mesiac máj) 

  Platbu môžete uskutočniť troma spôsobmi:

  • zaplatením šeku na pošte
  • internet bankingom
  • vo výnimočných prípadoch aj u vedúcej ŠJ

  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. 041/5621568

  Prosíme o presné dodržiavanie týchto pokynov v rámci bezproblémového chodu prevádzky a predídeme tak prípadným nezrovnalostiam! 

 • Prijímanie žiadostí do materskej školy

  Prijímanie žiadostí do materskej školy

  Prijímanie žiadostí o prijatie do materskej školy  na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 

  od 2. mája 2018 do 31. mája 2018

  Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa povinne predloží:

  - písomnú žiadosť o prijatie do MŠ - tlačivo poskytne: 

  • riaditeľstvo školy na stránke školy: www.zssmsdivinka.edupage.org ( v tlačivách na stiahnutie)
  • zástupkyňa pre MŠ v budove MŠ

  - potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa ( od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,

  - rodný list dieťaťa k overeniu správnosti dátumu narodenia dieťaťa,

  - občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu

  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa prednostne prijímajú deti:

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

  Výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a predovšetkým kapacitné podmienky.

  Bližšie informácie k zápisu poskytne rodičom zástupkyňa pe materskú školu p. Papučíková.

 • 24. SEPTEMBER - DEŇ SRDCA

  24. SEPTEMBER - DEŇ SRDCA
  24. 9. 2018

  Zapoj sa symbolicky aj TY!

  Ako?

  Jednoducho!

  Obleč si v pondelok červené tričko!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Divinka
  Divinka 84, 013 31 Žilina
 • základná škola: 041/5620394
  materská škola: 0918 280 365
  školská jedáleň: 041/5621568
  zubná ambulancia: 041/5626864